سوم دبستان - صدادانلود


سوم دبستان

فارسی سوم دبستان حکایت خروس ایرانی

آموزشی
روخوانی حکایت خروس ایرانی با لحن مناسب و توضیح حکایت تهیه کننده: خانم بردبار معلم یکی از دبستان های شیراز

هدیه سوم دبستان صفحه102 درس شانزدهم-داناترین مردم

آموزشی
هدیه سوم دبستان صفحه102 درس شانزدهم-داناترین مردم

ریاضی سوم دبستان صفحه108و109 تمرین-فعالیت-تفریق در جدول ارزش مکانی

آموزشی
ریاضی سوم دبستان صفحه108و109 تمرین-فعالیت-تفریق در جدول ارزش مکانی

درس پانزدهم فارسی سوم دبستان(املا تشخیصی کلمات مهم )

آموزشی
درس پانزدهم فارسی سوم دبستان(املا تشخیصی کلمات مهم ) فارسی سوم دبستان متن املا تشخیصی برای تقویت حافظه دیداری دانش آموزان از درس پانزدهم فارسی سوم دبستان ...

سوره طه آیات 13 تا 28 سوم دبستان

آموزشی
در این درس ما سوره طه آیات 13 تا 28 را برای شما روخوانی کردیم و به صورت صوتی و تصویری برای شما عزیزان فراهم آورده ایم ، خیلی روان و ساده آیات این سوره را خوا...

سوره مائده آیات 48 تا 50 سوم دبستان

آموزشی
در این درس ما سوره مائده آیات 48 تا 50 را برای شما روخوانی کردیم و به صورت صوتی و تصویری برای شما عزیزان فراهم آورده ایم ، خیلی روان و ساده آیات این سوره را ...

سوره طه آیات 40 تا 50 سوم دبستان

آموزشی
در این درس ما سوره طه آیات 40 تا 50 را برای شما روخوانی کردیم و به صورت صوتی و تصویری برای شما عزیزان فراهم آورده ایم ، خیلی روان و ساده آیات این سوره را خوا...

سوره زلزال سوم دبستان

آموزشی
در این درس ما سوره زلزال را برای شما روخوانی کردیم و به صورت صوتی و تصویری برای شما عزیزان فراهم آورده ایم ، خیلی روان و ساده آیات این سوره را خوانده ایم تا ...

سوره شعرا آیات 40 تا 51 سوم دبستان

آموزشی
در این درس ما سوره شعرا آیات 40 تا 51 را برای شما روخوانی کردیم و به صورت صوتی و تصویری برای شما عزیزان فراهم آورده ایم ، خیلی روان و ساده آیات این سوره را خ...

سوره شوری آیات 36 تا 44 سوم دبستان

آموزشی
در این درس ما سوره شوری آیات 36 تا 44 را برای شما روخوانی کردیم و به صورت صوتی و تصویری برای شما عزیزان فراهم آورده ایم ، خیلی روان و ساده آیات این سوره را خ...

سوره حشر آیات 18 تا 23 سوم دبستان

آموزشی
در این درس ما سوره حشر آیات 18 تا 23 را برای شما روخوانی کردیم و به صورت صوتی و تصویری برای شما عزیزان فراهم آورده ایم ، خیلی روان و ساده آیات این سوره را خو...

سوره اسرا آیات 78 تا 84 سوم دبستان

آموزشی
در این درس ما سوره اسرا آیات 78 تا 84 را برای شما روخوانی کردیم و به صورت صوتی و تصویری برای شما عزیزان فراهم آورده ایم ، خیلی روان و ساده آیات این سوره را خ...

سوره آل عمران آیات 189 تا 194 سوم دبستان

آموزشی
در این درس ما سوره آل عمران آیات 189 تا 194 را برای شما روخوانی کردیم و به صورت صوتی و تصویری برای شما عزیزان فراهم آورده ایم ، خیلی روان و ساده آیات این سور...

سوره مائده آیات 114 تا 117 سوم دبستان

آموزشی
در این درس ما سوره مائده آیات 114 تا 117 را برای شما روخوانی کردیم و به صورت صوتی و تصویری برای شما عزیزان فراهم آورده ایم ، خیلی روان و ساده آیات این سوره ...

سوره جمعه آیات 1 تا 6 سوم دبستان

آموزشی
در این درس ما سوره جمعه آیات 1 تا 6 را برای شما روخوانی کردیم و به صورت صوتی و تصویری برای شما عزیزان فراهم آورده ایم ، خیلی روان و ساده آیات این سوره را خوا...

سوره صافات آیات 159 تا 182 سوم دبستان

آموزشی
در این درس ما سوره صافات آیات 159 تا 182 را برای شما روخوانی کردیم و به صورت صوتی و تصویری برای شما عزیزان فراهم آورده ایم ، خیلی روان و ساده آیات این سوره ...

سوره بقره آیات 1 تا 5 سوم دبستان

آموزشی
در این درس ما سوره بقره آیات 1 تا 5 را برای شما روخوانی کردیم و به صورت صوتی و تصویری برای شما عزیزان فراهم آورده ایم ، خیلی روان و ساده آیات این سوره را خوا...

آیه الکرسی سوره بقره آیات 255 و 256 و 257 سوم دبستان

آموزشی
در این درس ما آیه الکرسی سوره بقره آیات 255 و 256 و 257 را برای شما روخوانی کردیم و به صورت صوتی و تصویری برای شما عزیزان فراهم آورده ایم ، خیلی روان و ساده ...

سوره آل عمران آیات 55 تا 60 سوم دبستان

آموزشی
در این درس ما آل عمران آیات 55 تا 60 را برای شما روخوانی کردیم و به صورت صوتی و تصویری برای شما عزیزان فراهم آورده ایم ، خیلی روان و ساده آیات این سوره را خو...

سوره اسرا آیات 21 تا 27 سوم دبستان

آموزشی
در این درس ما اسرا آیات 21 تا 27 را برای شما روخوانی کردیم و به صورت صوتی و تصویری برای شما عزیزان فراهم آورده ایم ، خیلی روان و ساده آیات این سوره را خوانده...

حل تمرین مرور فصل صفحات 58 و 59 کتاب ریاضی سوم دبستان

آموزشی
فرزانه قاسمی مدرس پایه سوم دبستان حدیث مهر اصفهان موضوع آموزش : حل تمرین کسر

دبستان آینده سازان برتر 1- ریاضی سوم دبستان- فصل 6- جمع و تفریق-12 اسفند

آموزشی
دبستان آینده سازان برتر 1- ریاضی سوم دبستان- فصل 6- جمع و تفریق فرآیندی- فعالیت صفحه ی 103 و کار در کلاس صفحه ی 104- 12 اسفند

دبستان آینده سازان برتر 1- ریاضی سوم دبستان-فصل6-محاسبه محیط چندضلعی-16اسفند

آموزشی
دبستان آینده سازان برتر 1- ریاضی سوم دبستان- فصل 6- محاسبه ی محیط چندضلعی ها با استفاده از رابطه- کامل کن صفحات 102،103،105،107،108- 16 اسفند

دبستان آینده سازان برتر 1- ریاضی سوم دبستان- فصل 6- مقایسه اعداد- 9 اسفند

آموزشی
دبستان آینده سازان برتر 1- ریاضی سوم دبستان- فصل 6- مقایسه اعداد- فعالیت صفحه ی 100، کار در کلاس صفحه ی 101- 9 اسفند

ریاضی سوم دبستان صفحه100

آموزشی
حل فعالیت با توضیح کامل و رسم جدول ارزش مکانی تهیه کننده: خانم بردبار معلم یکی از دبستان های شیراز

ریاضی سوم دبستان صفحه98-97

آموزشی
توضیح صفحه ی آغازین فصل 6 و حل صفحه97 و آموزش تقریب به روش قطع کردن تهیه کننده: خانم بردبار معلم یکی از دبستان های شیراز

فارسی سوم دبستان درس ایران آباد قسمت دوم،سرکار خانم خانعلی

آموزشی
فارسی سوم دبستان درس ایران آباد قسمت دوم،سرکار خانم خانعلی دبستان استعدادبرتر

نگارش سوم دبستان صفحه74و75 هنر و سرگرمی-نگارش

آموزشی
نگارش سوم دبستان صفحه74و75 هنر و سرگرمی-نگارش

ریاضی سوم دبستان صفحه98و99 فصل6-جمع و تفریق-حل مسئله-مسئله ی ساده تر

آموزشی
ریاضی سوم دبستان صفحه98و99 فصل6-جمع و تفریق-حل مسئله-مسئله ی ساده تر

درس 12 نگارش سوم ابتدایی - درس ایران عزیز سوم دبستان

آموزشی
حل تمرین های درس 12 نگارش سوم دبستان حل فعالیت های درس دوازدهم نگارش سوم ابتدایی جواب سوالات درس ایران عزیز نگارش سوم مدرس : محمد آشیان برای فیلم های بیشت...

فارسی سوم دبستان - واژه آموزی درس نویسنده ی بزرگ

آموزشی
واژه آموزی درس نویسنده ی بزرگ واژه آموزی صفحه ی ۸۸ فارسی سوم دبستان پسوند ستان

گام به گام هدیه های آسمان سوم دبستان درس پانزدهم همسفر ناشناس

آموزشی
در گام به گام هدیه های آسمان سوم دبستان ، سوالهای هر فصل به صورت بخش به بخش و جداگانه جواب شده است.فرزند شما با دیدن کامل این آموزش ها مفاهیم را یاد می گیرد....

گام به گام هدیه های آسمان سوم دبستان درس شانزدهم داناترین مردم

آموزشی
در گام به گام هدیه های آسمان سوم دبستان ، سوالهای هر فصل به صورت بخش به بخش و جداگانه جواب شده است.فرزند شما با دیدن کامل این آموزش ها مفاهیم را یاد می گیرد....

گام به گام هدیه های آسمان سوم دبستان درس هفدهم خواب شیرین

آموزشی
در گام به گام هدیه های آسمان سوم دبستان ، سوالهای هر فصل به صورت بخش به بخش و جداگانه جواب شده است.فرزند شما با دیدن کامل این آموزش ها مفاهیم را یاد می گیرد....

گام به گام هدیه های آسمان سوم دبستان درس هجدهم آینه سخنگو

آموزشی
در گام به گام هدیه های آسمان سوم دبستان ، سوالهای هر فصل به صورت بخش به بخش و جداگانه جواب شده است.فرزند شما با دیدن کامل این آموزش ها مفاهیم را یاد می گیرد....

گام به گام هدیه های آسمان سوم دبستان درس نوزدهم گندم از گندم بروید

آموزشی
در گام به گام هدیه های آسمان سوم دبستان ، سوالهای هر فصل به صورت بخش به بخش و جداگانه جواب شده است.فرزند شما با دیدن کامل این آموزش ها مفاهیم را یاد می گیرد....

گام به گام هدیه های آسمان سوم دبستان درس بیستم باغ همیشه بهار

آموزشی
در گام به گام هدیه های آسمان سوم دبستان ، سوالهای هر فصل به صورت بخش به بخش و جداگانه جواب شده است.فرزند شما با دیدن کامل این آموزش ها مفاهیم را یاد می گیرد....

علوم سوم دبستان انواع برگ

آموزشی
انواع برگ سوزنی پهن باریک #وندارجبي #وندا_رجبي #كلاس_سوم #دبستان #علوم_تجربي_رياضي_هنر_فارسي #اجتماعي #آموزش_مجازي #خلاقيت_كسر_جدول_ضرب_جمع #تفريق_ضرب_تقس...

فارسی سوم دبستان گوش کن و بگو صفحه97

آموزشی
خوانش متن گوش کن و بگو صفحه 97 مربوط به درس 12 و پاسخ به آن تهیه کننده: خانم بردبار معلم یکی از دبستان های شیراز

گزارش هفتگی درس زبان پایه سوم دبستان پسرانه علوی شعبه جنت آباد (پرتو علوی)

آموزشی
گزارش هفتگی درس زبان پایه سوم دبستان پسرانه علوی شعبه جنت آباد (پرتو علوی)

گام به گام هدیه های آسمان سوم دبستان درس ششم بانوی قهرمان

آموزشی
در گام به گام هدیه های آسمان سوم دبستان ، سوالهای هر فصل به صورت بخش به بخش و جداگانه جواب شده است.فرزند شما با دیدن کامل این آموزش ها مفاهیم را یاد می گیرد....

گام به گام هدیه های آسمان سوم دبستان درس هفتم بوی بهشت

آموزشی
در گام به گام هدیه های آسمان سوم دبستان ، سوالهای هر فصل به صورت بخش به بخش و جداگانه جواب شده است.فرزند شما با دیدن کامل این آموزش ها مفاهیم را یاد می گیرد....

صفحه 79 قرآن سوم دبستان

آموزشی
آموزش قرآن سوم دبستان - صفحه ی 79 - آموزگاران: عزیزی و محمدی - دبستان پسرانه غیرانتفاعی فطرت اصفهان

گام به گام هدیه های آسمان سوم دبستان درس چهارم در کاخ نمرود

آموزشی
در گام به گام هدیه های آسمان سوم دبستان ، سوالهای هر فصل به صورت بخش به بخش و جداگانه جواب شده است.فرزند شما با دیدن کامل این آموزش ها مفاهیم را یاد می گیرد....

گام به گام هدیه های آسمان سوم دبستان درس پنجم روز دهم

آموزشی
در گام به گام هدیه های آسمان سوم دبستان ، سوالهای هر فصل به صورت بخش به بخش و جداگانه جواب شده است.فرزند شما با دیدن کامل این آموزش ها مفاهیم را یاد می گیرد....

دبستان آینده سازان برتر1-علوم سوم دبستان-درس13-هرکدام جای خود2-1- 4 اسفند

آموزشی
دبستان آینده سازان برتر1-علوم سوم دبستان- درس سیزدهم- هرکدام جای خود(2)- قسمت 1- مهره داران- سومین گروه خزندگان- 4 اسفندماه

دبستان آینده سازان برتر1-فارسی سوم دبستان- درس 14-یران آباد-گوش کن و بگو-3 اسفند

آموزشی
دبستان آینده سازان برتر1-فارسی سوم دبستان- درس چهاردهم-ایران آباد- قسمت گوش کن و بگو-3 اسفندماه

دبستان آینده سازان برتر1-فارسی سوم دبستان-درس14-بخوان و بیندیش،حکایت-6 اسفند

آموزشی
دبستان آینده سازان برتر1-فارسی سوم دبستان- درس چهاردهم-ایران آباد-بخوان و بیندیش-بوی سیب و یاس، حکایت خروس ایرانی- 6 اسفندماه
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

صدادانلود یک موتور جستجوی تخصصی ویدئو است. تمامی ویدئوها بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر جمع آوری میشود و صدادانلود در قبال محتوای ویدئوها هیچ مسئولیتی ندارد .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت صدادانلود مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال