ریاضی هشتم - صدادانلود


ریاضی هشتم

ریاضی هشتم فصل ۷ توان و جذر ، قاعده ی توان در توان صفحات ۱۰۳و۱۰۴و۱۰۵ کتاب درسی

آموزشی
ریاضی هشتم فصل ۷ توان و جذر ، قاعده ی توان در توان صفحات ۱۰۳و۱۰۴و۱۰۵ کتاب درسی

ریاضی هشتم - فصل هفتم درس دوم بخش اول

آموزشی
ریاضی هشتم - فصل هفتم درس دوم بخش اول مدرس جناب اقای صداقت متوسطه دوره اول معلم

حل تمرین صفحه 117 ریاضی هشتم

آموزشی
ریاضی هشتم فصل هفتم ( توان و جذر ) نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد حل تمرین صفحه ی 117

ریاضی هشتم - فصل هفتم درس اول بخش نهم

آموزشی
ریاضی هشتم - فصل 7 درس 1 بخش 9 مدرس جناب اقای صداقت متوسطه دوره اول معلم

حل تمرین فصل هفتم کتاب ریاضی هشتم صفحه ۱۴ و دوره

آموزشی
حل تمرین فصل هفتم کتاب ریاضی هشتم صفحه ۱۴ و دوره

حل سوال ۳ و ۴ فعالیت صفحه ۱۰۲ ریاضی هشتم

آموزشی
سرکار خانم شکری حل سوال ۳ و ۴ فعالیت صفحه ۱۰۲ فصل ۶ ریاضی هشتم پایه : هشتم

حل سوال ۱ فعالیت صفحه ۱۰۳ ریاضی هشتم

آموزشی
سرکار خانم شکری حل سوال ۱ فعالیت صفحه ۱۰۳ فصل ۶ ریاضی هشتم دبیرستان دکتر باهنر پایه : هشتم

حل فعالیت صفحه ۱۰۲ ریاضی هشتم

آموزشی
سرکار خانم شکری حل فعالیت صفحه ۱۰۲ فصل ۶ ریاضی هشتم دبیرستان دکتر باهنر پایه : هشتم

حل ادامه سوال ۱ فعالیت صفحه ۱۰۲ ریاضی هشتم

آموزشی
سرکار خانم شکری حل سوال ۱ فعالیت صفحه ۱۰۲ ریاضی هشتم دبیرستان دکتر باهنر پایه : هشتم

حل سوال ۱ فعالیت ریاضی هشتم

آموزشی
سرکار خانم شکری حل سوال ۱ فعالیت ریاضی هشتم دبیرستان دکتر باهنر پایه : هشتم

حل سوال ۱ کاردرکلاس ریاضی هشتم

آموزشی
سرکار خانم شکری حل سوال ۱ کاردرکلاس ریاضی هشتم دبیرستان دکتر باهنر پایه : هشتم

حل تمرین صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵ درس اول از فصل ۷ ریاضی هشتم مدرس محمدی

آموزشی
حل تمرین صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵ درس اول (توان) از فصل ۷ (توان و جذر) ریاضی هشتم مدرس محمدی

حل کاردرکلاس صفحه ۰۳ و ۱۰۴ درس اول از فصل ۷ ریاضی هشتم مدرس محمدی

آموزشی
حل کاردرکلاس صفحه ۰۳ و ۱۰۴ درس اول (توان) از فصل ۷ (توان و جذر) ریاضی هشتم مدرس محمدی

ریاضی هشتم،توان، ج28 ص 102-104_طالب پور

آموزشی
در این ویدیو فصل هفتم توان و جذر را باهم شروع می کنیم و درس اول یادآوری توان را باهم می آموزیم

درسنامه و حل تمرینات کتاب ریاضی هشتم متوسطه اول صفحه 97

آموزشی
درسنامه و حل تمرینات کتاب ریاضی هشتم متوسطه اول صفحه 97

درسنامه و حل تمرینات کتاب ریاضی هشتم متوسطه اول صفحه 98

آموزشی
درسنامه و حل تمرینات کتاب ریاضی هشتم متوسطه اول صفحه 98

آموزش ریاضی هشتم مبحث تقسیم اعداد توان دار مدرسه تلویزیونی ایران - معلم خصوصی

آموزشی
آموزش ریاضی هشتم مبحث تقسیم اعداد توان دار مدرسه تلویزیونی ایران - معلم خصوصی

جمع بندی و بررسی نمونه سوال فصل هفتم ریاضی هشتم

آموزشی
جمع بندی و بررسی نمونه سوال امتحانی فصل هفتم ریاضی هشتم توان و جذر مدرس: محمد رادمهر

هم نهشتی مثلث قایم الزاویه ریاضی هشتم

آموزشی
مدرس سجاد سوری هم نهشتی مثلث قایم الزاویه درس چهارم از فصل ششم ریاضی هشتم

آموزش ریاضی هشتم - جلسه 1

آموزشی
آموزش ریاضی هشتم - جلسه 1

تمرین صفحه 104 ریاضی هشتم - محمدیوسف نوایی

آموزشی
درس اول فصل 7 ریاضی هشتم - تمرین صفحه 104 محمدیوسف نوایی دبیر ریاضی شهرستان آمل

تدریس فعالیت صفحه 103 ریاضی هشتم - محمدیوسف نوایی

آموزشی
درس اول فصل 7 ریاضی هشتم - فعالیت صفحه 103 محمدیوسف نوایی دبیر ریاضی شهرستان آمل

تمرین صفحه 99 ریاضی هشتم - محمدیوسف نوایی

آموزشی
درس چهارم فصل 6 ریاضی هشتم - تمرین صفحه 99 مرور فصل 6 صفحه 100 محمدیوسف نوایی دبیر ریاضی شهرستان آمل

حل تست تیزهوشان از درس ریاضی هشتم

آموزشی
حل تست تیزهوشان از درس ریاضی هشتم

ریاضی هشتم فصل 7 - قسمت سوم(ضرب و تقسیم اعداد توان دار) - مهندس حیدرپور

آموزشی
ریاضی هشتم فصل 7 - قسمت سوم(ضرب و تقسیم اعداد توان دار) - مهندس حیدرپور

ریاضی هشتم فصل 6 تمرین صفحه 99

آموزشی
ریاضی هشتم فصل 6 تمرین صفحه 99

ریاضی هشتم تمرین های ترکیبی صفحه 100

آموزشی
ریاضی هشتم تمرین های ترکیبی صفحه 100

ریاضی هشتم _ فصل هفتم ( توان و جذر ) _ فعالیت صفحه 103

آموزشی
ریاضی هشتم _ فصل هفتم ( توان و جذر ) _ فعالیت صفحه 103

ریاضی هشتم - بردار و مختصات بخش اول قسمت دوم

آموزشی
ریاضی هشتم - بردار و مختصات بخش اول قسمت دوم

ریاضی هشتم - بردار و مختصات بخش اول قسمت اول

آموزشی
ریاضی هشتم - بردار و مختصات بخش اول قسمت اول

ریاضی هشتم(مدرس :هادی رحیمی قره میرشاملو )-درس اول از فصل دوم - تعیین عددهای اول

آموزشی
ریاضی هشتم(مدرس :هادی رحیمی قره میرشاملو )-درس اول از فصل دوم - تعیین عددهای اول

ریاضی هشتم- مثلث ها بخش سوم

آموزشی
ریاضی هشتم- مثلث ها بخش سوم

مقدار عبارت جبری ریاضی هشتم صفحه 56 و 57 و 58

آموزشی
ریاضی هشتم -پیدا کردن مقدار عبارت جبری صفحات 56 و 57 و 58 - علیخانی 99

ریاضی هشتم_فصل پنجم_بردارهای واحد مختصات_قسمت 1 از 3

آموزشی
تدریس عمیق و مفهومی درس سوم از فصل پنجم ریاضی هشتم توسط استادسجادپور_بردارهای واحد مختصات

ریاضی هشتم_فصل پنجم_بردارهای واحد مختصات_قسمت2 از 3

آموزشی
تدریس عمیق و مفهومی درس سوم از فصل پنجم ریاضی هشتم توسط استاد سجادپور_بردارهای واحد مختصات

ریاضی هشتم_فصل پنجم_بردارهای واحد مختصات_قسمت3 از 3

آموزشی
تدریس عمیق و مفهومی درس سوم از فصل پنجم ریاضی هشتم توسط استاد سجادپور_بردارهای واحد مختصات

یادآوری اعداد صحیح (درس اول ریاضی هشتم)

آموزشی
یادآوری اعداد صحیح (درس اول ریاضی هشتم)

حل تمرین فصل هفتم کتاب ریاضی هشتم صفحات ۱۰۲ تا ۱۰۵

آموزشی
حل تمرین فصل هفتم کتاب ریاضی هشتم صفحات ۱۰۲ تا ۱۰۵

ریاضی هشتم _ فصل 5 : بردار و مختصات _ بردارهای واحد مختصات _ صفحه 78

آموزشی
درس : وحید عنایت خواه در این صفحه با بردار های واحد آشنا می شویم و در صفحه بعد سوالت مرتبط با همین موضوع را بررسی می کنیم .

ریاضی هشتم _ فصل 5 : بردار و مختصات _ ضرب عدد در بردار _ صفحه 76

آموزشی
مدرس : وحید عنایت خواه آموزش صفحه به صفحه ریاضی هشتم بررسی تمرینات ضرب عدد در بردار

ریاضی هشتم - صفحات 95-92

آموزشی
ریاضی هشتم - صفحات 95-92

ریاضی هشتم - صفحه 96 تا 99

آموزشی
ریاضی هشتم - صفحه 96 تا 99

فعالیت صفحه 94 ریاضی هشتم

آموزشی
آموزش ریاضی مهندس طهماسب پور دبیر ریاضی و فیزیک مدرس فیزیک کنکوری با حل بیشترین تست

#ریاضی هشتم توان جلسه ۱ #حمید صالح ثابت قدم ۰۹۱۱۷۲۰۷۱۰۰

آموزشی
#ریاضی هشتم توان جلسه ۱ #حمید صالح ثابت قدم ۰۹۱۱۷۲۰۷۱۰۰

ریاضی هشتم فصل ششم قسمت هفتم هم نهشتی مثلث ها (حالت ض ض ض ) صفحه 92و93

آموزشی
تدریس هم نهشتی مثلث ها (حالت ض ض ض) از فصل ششم کتاب درسی ریاضی هشتم . تهيه شده توسط حسين موقرفرد دبیر رياضی شهر همدان ، اميد که مفيد واقع شود.

زاویه مرکزی فصل نهم ریاضی هشتم مدرس نادره حمیدی از جزوه اقای زیر کاری

آموزشی
آموزش ریاضی متوسطه اول مدرس: نادره حمیدی دانشجوی دکترای ریاضی دانشگاه مازندران مولف کتاب آموزش ریاضی پایه هفتم با شعر رتبه ی اول جشنواره تدریس دو سال متوالی...

جدول فراوانی فصل هشتم ریاضی هشتم مدرس: نادره حمیدی از جزوه زیر کاری

آموزشی
آموزش ریاضی متوسطه اول مدرس: نادره حمیدی دانشجوی دکترای ریاضی دانشگاه مازندران مولف کتاب آموزش ریاضی پایه هفتم با شعر رتبه ی اول جشنواره تدریس دو سال متوالی...

آمار و میانگین فصل هشتم ریاضی هشتم مدرس: نادره حمیدی از جزوه زیر کاری

آموزشی
آموزش ریاضی متوسطه اول مدرس: نادره حمیدی دانشجوی دکترای ریاضی دانشگاه مازندران مولف کتاب آموزش ریاضی پایه هفتم با شعر رتبه ی اول جشنواره تدریس دو سال متوالی...
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

صدادانلود یک موتور جستجوی تخصصی ویدئو است. تمامی ویدئوها بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر جمع آوری میشود و صدادانلود در قبال محتوای ویدئوها هیچ مسئولیتی ندارد .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت صدادانلود مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال