ریاضی ششم دبستان - صدادانلود


ریاضی ششم دبستان

ریاضی ششم دبستان - فصل 5 - صفحات 91 و 92

آموزشی
ریاضی ششم دبستان - فصل 5 - صفحات 91 و 92

ریاضی ششم دبستان - فصل 5 - صفحات 88 و 89

آموزشی
ریاضی ششم دبستان - فصل 5 - صفحات 88 و 89

ریاضی ششم دبستان فصل سوم قسمت هفتم مدرس جناب آقای عرفان جوادی

آموزشی
ریاضی ششم دبستان فصل سوم قسمت هفتم مدرس جناب آقای عرفان جوادی

ریاضی ششم دبستان فصل سوم قسمت هشتم مدرس جناب آقای عرفان جوادی

آموزشی
ریاضی ششم دبستان فصل سوم قسمت هشتم مدرس جناب آقای عرفان جوادی

ریاضی ششم دبستان فصل دوم قسمت سوم مدرس جناب آقای عرفان جوادی

آموزشی
ریاضی ششم دبستان فصل دوم قسمت سوم مدرس جناب آقای عرفان جوادی

ریاضی ششم دبستان فصل اول قسمت سوم مدرس جناب آقای عرفان جوادی

آموزشی
ریاضی ششم دبستان فصل اول قسمت سوم مدرس جناب آقای عرفان جوادی

آموزش ریاضی ششم دبستان تیزهوشان درس کسر

آموزشی
آموزش ریاضی ششم دبستان تیزهوشان درس کسر برای دیدن فیلم های بیشتر ما را دنبال کنید

کار در کلاس صفحه 98 و 99 کتاب ریاضی ششم دبستان

آموزشی
آموزش ریاضی تدریس ریاضی پایه ششم دبستان کار در کلاس صفحه 98 و 99 کتاب ریاضی ششم دبستان

ریاضی ششم دبستان، فصل ۵، حجم و جرم، هرم، قسمت ۱

آموزشی
آموزش و مرور مبحث حجم و ساخت هرم با مقطع مثلثی از روش دست ورزی ، قسمت اول

ریاضی ششم دبستان مبحث کسر مدرس امیر معصومخانی

آموزشی
ریاضی ششم دبستان مبحث کسر مدرس جناب آقای امیر معصومخانی دبستان پسرانه قرآنی اباصالح (عج) (2)

ریاضی ششم دبستان - فصل 3 - تقسیم عدد اعشاری بر عدد صحیح

آموزشی
ریاضی ششم دبستان - فصل 3 - تقسیم عدد اعشاری بر عدد صحیح

ریاضی ششم دبستان - فصل 3 - کار در کلاس و فعالیت صفحه 50

آموزشی
ریاضی ششم دبستان - فصل 3 - کار در کلاس و فعالیت صفحه 50

محاسبات کسرها ریاضی ششم دبستان

آموزشی
محاسبات کسرها ریاضی ششم، حل مسائل کسر با روش روش شکل، نشان دادن تقسیم کسرها در شکل و محور

جواب کاردرکلاس صفحه 57 ریاضی ششم دبستان

آموزشی
جواب کاردرکلاس صفحه 57 ریاضی ششم دبستان

تدریس فعالیت صفحه 57 ریاضی ششم دبستان

آموزشی
تدریس فعالیت صفحه 57 ریاضی ششم دبستان

کار در کلاس صفحه 53 و 54 کتاب ریاضی ششم دبستان

آموزشی
در این ویدیو از فصل سوم کتاب ریاضی ششم دبستان ضمن حل مسائل کتاب، به یادآوری تقسیم فرایندی و تکنیکی پرداخته و دانش آموز با نحوه ی تقسیم اعشاری آشنا می شود. آم...

جواب کاردرکلاس صفحه 53 ریاضی ششم دبستان

آموزشی
جواب کاردرکلاس صفحه 53 ریاضی ششم دبستان

پاسخ صفحه66 ریاضی ششم دبستان

آموزشی
در این ویدیو پاسخ و روش با حالی برای پیدا کردن قرینه شکل نسبت به مرکز تقارن تدریس شده.این ویدیو را تا آخر ببینید ضرر نمی کنید.

کاردرکلاس صفحه 49 ریاضی ششم دبستان فصل سوم

آموزشی
کاردرکلاس صفحه 49 ریاضی ششم دبستان فصل سوم

تبدیل کسربه اعشار ، آموزش ریاضی ششم دبستان راه کرامت

آموزشی
تبدیل کسربه اعشار ، آموزش ریاضی ششم دبستان پسرانه راه کرامت کلاس ششم گفت و گو

پاسخ تمرین صفحه 60 ریاضی ششم دبستان

آموزشی
پاسخ تمرین صفحه 60 ریاضی ششم دبستان

تدریس ریاضی ششم دبستان صفحه 58

آموزشی
این ویدیو شامل نکات و پاسخ صفحه58 ریاضی است. حتما حتما تا آخر این ویدیو را ببینید حتی تبلیغاتش.

تدریس صفحه ۲۰ ریاضی ششم دبستان، فصل ۱

آموزشی
تدریس صفحه ۲۰ ریاضی ششم دبستان، فصل ۱

تدریس صفحه ۱۳ ریاضی ششم دبستان

آموزشی
تدریس صفحه ۱۳ ریاضی ششم دبستان

تدریس صفحه ۱۴ ریاضی ششم دبستان

آموزشی
تدریس صفحه ۱۴ ریاضی ششم دبستان

تدریس صفحه ۵ ریاضی ششم دبستان،فصل اول

آموزشی
تدریس صفحه ۵ ریاضی ششم دبستان،فصل اول

صفحه 28 ریاضی ششم دبستان / ضرب کسرها

آموزشی
در این ویدیو از فصل اول کتاب ریاضی ششم ابتدایی به موضوع ضرب کسر ها، نمایش ضرب کسر با شکل و حل مسائل مربوطه می پردازیم. آموزگار: مریم میرعباسی

صفحه ۲۵ ریاضی ششم دبستان / مخرج مشترک

آموزشی
در این ویدیو از فصل دوم کتاب ریاضی ششم ابتدایی به پیدا کردن مخرج مشترک از طریق پیدا کردن کسرهای مساوی مشترک (روش ک.م.م یا کوچکترین مضرب مشترک) می پردازیم. آم...

بخش پذیری بر سه ریاضی ششم دبستان

آموزشی
در این ویدیو قوانین بخش پذیری بر سه نمایش داده میود و سوال هایی در این زمینه حل میشود.MK.Tadris

یادآوری ضرب و تقسیم اعداد اعشاری ریاضی ششم دبستان

آموزشی
ضرب اعداد اعشاری،جمع اعداد اعشاری، تفریق اعداد اعشاری، تقسیم اعداد اعشاری

ریاضی ششم دبستان (کار در کلاس صفحه 9)

آموزشی
این ویدئو با هدف آموزش ریاضی ششم دبستان (کار در کلاس صفحه 9) توسط کادر دبستان شهید جلالی تهیه و ارائه شده است .

ریاضی ششم دبستان ( مضرب )

آموزشی
این ویدئو با هدف آموزش درس ریاضی ششم دبستان ( مضرب ) توسط کادر دبستان شهید جلالی تهیه و ارائه شده است .

ریاضی ششم دبستان ( ابتدایی ) فعالیت صفحه 8

آموزشی
ریاضی ششم دبستان ( ابتدایی ) فعالیت صفحه 8

ریاضی ششم دبستان ( ابتدایی ) فعالیت صفحه 7

آموزشی
ریاضی ششم دبستان ( ابتدایی ) فعالیت صفحه 7

نمونه سوال ریاضی ششم دبستان خرداد شماره 2

آموزشی
نمونه سوال ریاضی ششم دبستان خرداد شماره 2

حل تمرین صفحه 20 ریاضی ششم دبستان

آموزشی
حل تمرین صفحه 20 ریاضی ششم دبستان

حل فعالیت صفحه 13 ریاضی ششم دبستان

آموزشی
حل فعالیت صفحه 13 ریاضی ششم دبستان

حل تمرین صفحه 10 ریاضی ششم دبستان

آموزشی
حل تمرین صفحه 10 ریاضی ششم دبستان

ریاضی ششم دبستان ( ابتدایی ) فعالیت صفحه 4 و 5

آموزشی
ریاضی ششم دبستان ( ابتدایی ) فعالیت صفحه 4 و 5

آموزش کاردرکلاس صفحه 5 فصل اول ریاضی ششم دبستان ( ابتدایی )

آموزشی
آموزش کاردرکلاس صفحه 5 فصل اول ریاضی ششم دبستان ( ابتدایی )

الگوهای عددی فصل اول ریاضی ششم دبستان ( ابتدایی )

آموزشی
الگوهای عددی فصل اول ریاضی ششم دبستان ( ابتدایی )

ریاضی ششم دبستان ( ابتدایی ) فعالیت صفحه 2

آموزشی
ریاضی ششم دبستان ( ابتدایی ) فعالیت صفحه 2

حل تمرین صفحه 6 ریاضی ششم دبستان

آموزشی
حل تمرین صفحه 6 ریاضی ششم دبستان

حل کار در کلاس صفحه 5 ریاضی ششم دبستان

آموزشی
حل کار در کلاس صفحه 5 ریاضی ششم دبستان

تدریس صفحه به صفحه ریاضی ششم دبستان فعالیت صفحه4

آموزشی
تدریس صفحه به صفحه ریاضی ششم دبستان فعالیت صفحه4

آموزش دانلود کتاب درسی ریاضی ششم دبستان از سایت ریاضی بتا

آموزشی
آموزش دانلود کتاب درسی ریاضی ششم دبستان از سایت ریاضی بتا

تدریس فصل اول و دوم ریاضی ششم دبستان پارت چهارم

آموزشی
تدریس فصل اول و دوم ریاضی ششم دبستان پارت چهارم
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

صدادانلود یک موتور جستجوی تخصصی ویدئو است. تمامی ویدئوها بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر جمع آوری میشود و صدادانلود در قبال محتوای ویدئوها هیچ مسئولیتی ندارد .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت صدادانلود مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال