دهم تجربی - صدادانلود


دهم تجربی

حل تمرین 2 صفحه 76 ریاضی دهم تجربی

آموزشی
حل تمرین 2 صفحه 76 ریاضی دهم تجربی

آموزش فصل اول ریاضی دهم تجربی

آموزشی
در این ویدیو به صورت کامل با مجموعه های بزرگ اعداد اشنا میشین.به تفاوت اعداد گویا و گنگ پی می برین. اگر دهمی یا یازدهمی هستین حتما به پیج اینستاگرامی ما به ا...

حل کار در کلاس صفحه 74 ریاضی دهم تجربی

آموزشی
حل کار در کلاس صفحه 74 ریاضی دهم تجربی

تحلیل ویدیویی آزمون ۳ دی ۱۴۰۰ گاج دوازدهم تجربی

آموزشی
تحلیل ویدیویی آزمون ۳ دی ۱۴۰۰ گاج دوازدهم تجربی توسط یاسین خاتمی نیا دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. توی این ویدیو تمامی سوالات دونه به دونه تحلیل و ...

حل فعالیت صفحه ۷۲ ریاضی دهم تجربی

آموزشی
حل فعالیت صفحه ۷۲ ریاضی دهم تجربی

تحلیل ویدیویی آزمون ۳ دی ۱۴۰۰ دهم تجربی

آموزشی
تحلیل ویدیویی آزمون ۳ دی ۱۴۰۰ دهم تجربی توسط یاسین خاتمی نیا دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. توی این ویدیو تمامی سوالات دونه به دونه تحلیل و بررسی شدن.

تحلیل ویدیویی آزمون ۳ دی ۱۴۰۰ یازدهم تجربی

آموزشی
تحلیل ویدیویی آزمون ۳ دی ۱۴۰۰ یازدهم تجربی توسط یاسین خاتمی نیا دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. توی این ویدیو تمامی سوالات دونه به دونه تحلیل و بررسی...

فیزیک دوازدهم تجربی حل مسئله 16 صفحه 52

آموزشی
مجموعه کامل آموزش ریاضی و فیزیک دبیرستان تا کنکور شامل درسنامه های جامع، گام به گام کتاب درسی، سوالات تشریحی و تستی همراه با ارائه نکات کنکوری تماما بصورت وی...

تحلیل آزمون قلم چی درس زیست دوازدهم تجربی بخش دوازدهم 3 دی 1400 قسمت 1

آموزشی
تحلیل آزمون قلم چی درس زیست دوازدهم تجربی بخش دوازدهم 3 دی 1400 قسمت 1

فصل اول یازدهم تجربی و حسابان یازدهم ریاضی جلسه 12 با مهندس جواد خنجری

آموزشی
فصل اول حسابان یازدهم ریاضی و ریاضی دوازدهم تجربی جلسه 12 با مهندس جواد خنجری

فصل اول یازدهم تجربی و حسابان یازدهم ریاضی جلسه 11 با مهندس جواد خنجری

آموزشی
فصل اول حسابان یازدهم ریاضی و ریاضی دوازدهم تجربی جلسه 11 با مهندس جواد خنجری

فصل اول یازدهم تجربی و حسابان یازدهم ریاضی جلسه 10 با مهندس جواد خنجری

آموزشی
فصل اول حسابان یازدهم ریاضی و ریاضی دوازدهم تجربی جلسه 10 با مهندس جواد خنجری

فصل اول یازدهم تجربی و حسابان یازدهم ریاضی جلسه 7 با مهندس جواد خنجری

آموزشی
فصل اول حسابان یازدهم ریاضی و ریاضی دوازدهم تجربی جلسه 7 با مهندس جواد خنجری

فصل اول یازدهم تجربی و حسابان یازدهم ریاضی جلسه 8 با مهندس جواد خنجری

آموزشی
فصل اول حسابان یازدهم ریاضی و ریاضی دوازدهم تجربی جلسه 8 با مهندس جواد خنجری

فصل اول یازدهم تجربی و حسابان یازدهم ریاضی جلسه 6 با مهندس جواد خنجری

آموزشی
فصل اول حسابان یازدهم ریاضی و ریاضی دوازدهم تجربی جلسه 4 با مهندس جواد خنجری تابع درجه 2 و سهمی و روابط بین ریشه ها

تابع یازدهم تجربی و حسابان یازدهم ریاضی جلسه 10 با مهندس جواد خنجری

آموزشی
تابع یازدهم تجربی و حسابان رشته ریاضی یازدهم جلسه 10 با مهندس جواد خنجری یک به یک بودن و وارون بودن

تابع یازدهم تجربی و حسابان یازدهم ریاضی جلسه 11 با مهندس جواد خنجری

آموزشی
تابع یازدهم آموزش مفهومی با جلسه 11 مهندس جواد خنجری تابع فصل سوم یازدهم تجربی تابع فصل دوم حسابان یازدهم ریاضی یک به یک بودن وارون

فصل اول یازدهم تجربی و حسابان یازدهم ریاضی جلسه 5 با مهندس جواد خنجری

آموزشی
فصل اول حسابان یازدهم ریاضی و ریاضی دوازدهم تجربی جلسه 5 با مهندس جواد خنجری

آموزش ریاضی دهم تجربی و ریاضی ویژه امتحانات دی ماه

آموزشی
آموزش ریاضی دهم تجربی و ریاضی ویژه امتحانات دی ماه

فصل اول یازدهم تجربی و حسابان یازدهم ریاضی جلسه 4 با مهندس جواد خنجری

آموزشی
فصل اول حسابان یازدهم ریاضی و ریاضی دوازدهم تجربی جلسه 4 با مهندس جواد خنجری

تابع یازدهم تجربی و حسابان یازدهم ریاضی جلسه 8 با مهندس جواد خنجری

آموزشی
تابع یازدهم آموزش مفهومی با جلسه 8 مهندس جواد خنجری تابع فصل سوم یازدهم تجربی تابع فصل دوم حسابان یازدهم ریاضی

تابع یازدهم تجربی و حسابان یازدهم ریاضی جلسه 9 با مهندس جواد خنجری

آموزشی
تابع یازدهم آموزش مفهومی با جلسه 9 مهندس جواد خنجری تابع فصل سوم یازدهم تجربی تابع فصل دوم حسابان یازدهم ریاضی

تابع یازدهم تجربی و یازدهم ریاضی جلسه 7 با مهندس جواد خنجری

آموزشی
تابع یازدهم آموزش مفهومی با جلسه 7 مهندس جواد خنجری تابع فصل سوم یازدهم تجربی تابع فصل دوم حسابان یازدهم ریاضی

تست های ویژه (کنکوری)ریاضی یازدهم تجربی فصل دوم هندسه _ نسخه ابتدایی

آموزشی
تست های ویژه (کنکوری)ریاضی یازدهم تجربی فصل دوم هندسه _ نسخه ابتدایی

آموزش ریاضی دوازدهم تجربی ویژه امتحانات دی ماه

آموزشی
آموزش ریاضی دوازدهم تجربی ویژه امتحانات دی ماه

ریاضی دهم تجربی- فصل چهارم- سهمی- قسمت دوم

آموزشی
در این ویدئو با یک مثال از معادله ی سهمی، ابتدا مختصات راس سهمی و معادله خط تقارن سهمی استخراج میشود سپس طریقه رسم سهمی به وسیله یک نکته بیان میشود، در نهایت...

حل تمرین 1 صفحه 61 ریاضی دهم تجربی

آموزشی
حل تمرین 1 صفحه 61 ریاضی دهم تجربی

سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی و حسابان (1) یازدهم رشته ریاضی - بخش پایانی

آموزشی
سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی و حسابان (1) یازدهم رشته ریاضی - بخش پایانی

تدریس زیست یازدهم تجربی مرور فصل دستگاه حرکتی فصل3 قسمت دوم - جناب آقای عابدیان

آموزشی
تدریس زیست یازدهم تجربی مبحث: مرور فصل دستگاه حرکتی فصل3 قسمت اول - جناب آقای عابدیان

قلمچی 19 آذر - یازدهم تجربی - تست 76

آموزشی
قلمچی 19 آذر - یازدهم تجربی - تست 76

قلمچی 19 آذر - یازدهم تجربی - تست 72

آموزشی
قلمچی 19 آذر - یازدهم تجربی - تست 72

قلمچی 19 آذر - یازدهم تجربی - تست 73

آموزشی
قلمچی 19 آذر - یازدهم تجربی - تست 73

قلمچی 19 آذر - یازدهم تجربی - تست 74

آموزشی
قلمچی 19 آذر - یازدهم تجربی - تست 74

قلمچی 19 آذر - یازدهم تجربی - تست 75

آموزشی
قلمچی 19 آذر - یازدهم تجربی - تست 75

سوال امتحانی حسابان یازدهم و ریاضی یازدهم تجربی - بخش چهارم

آموزشی
سوال امتحانی حسابان یازدهم و ریاضی یازدهم تجربی - بخش چهارم

سوال امتحانی حسابان یازدهم و ریاضی یازدهم تجربی - بخش سوم

آموزشی
سوال امتحانی حسابان یازدهم و ریاضی یازدهم تجربی - بخش سوم

قلمچی 19 آذر - یازدهم تجربی - تست 71

آموزشی
قلمچی 19 آذر - یازدهم تجربی - تست 71

قلمچی 19 آذر - یازدهم تجربی - تست 67

آموزشی
قلمچی 19 آذر - یازدهم تجربی - تست 67

قلمچی 19 آذر - یازدهم تجربی - تست 62

آموزشی
قلمچی 19 آذر - یازدهم تجربی - تست 62

آموزش ساده و راحت نسبتهای مثلثاتی فصل دوم کتاب دهم تجربی

آموزشی
آموزش ساده و راحت نسبتهای مثلثاتی فصل دوم کتاب دهم تجربی

حل کار در کلاس صفحه 61 ریاضی دهم تجربی

آموزشی
حل کار در کلاس صفحه 61 ریاضی دهم تجربی

حل فعالیت 1 صفحه 60 ریاضی دهم تجربی

آموزشی
حل فعالیت 1 صفحه 60 ریاضی دهم تجربی

حل فعالیت 2 صفحه 60 ریاضی دهم تجربی

آموزشی
حل فعالیت 2 صفحه 60 ریاضی دهم تجربی

ریاضی دوازدهم تجربی- فصل اول- تعریف تابع وارون،شرط وارون پذیری ومحاسب تابع وارون

آموزشی
در این ویدئو ابتدا تعریف تابع وارون ارائه شد، بعد از آن مروری بر شروط تابع بودن یک رابطه، یک به یک بودن تابع و در نهایت شرط معکوس پذیری تابع بیان شد... در اد...

آمادگی آزمون درس ریاضی دوازدهم تجربی و ریاضی مبحث بخش پذیری 3 دی 1400 قسمت اول

آموزشی
آمادگی آزمون درس ریاضی دوازدهم تجربی و ریاضی مبحث بخش پذیری 3 دی 1400 قسمت اول

تحلیل ویدیویی آزمون ۱۹ آذر ۱۴۰۰ گاج دوازدهم تجربی

آموزشی
تحلیل ویدیویی آزمون ۱۹ آذر ۱۴۰۰ گاج دوازدهم تجربی توسط یاسین خاتمی نیا دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. توی این ویدیو تمامی سوالات دونه به دونه تحلیل ...

تدریس ریاضی یازدهم تجربی فصل اول جلسه ۳۳

آموزشی
مجموعه ویدیوهای تدریس خط به خط کتاب درسی یازدهم تجربی کاری از مهندس خارکن و تیم ریاضی آسانی با حل همه تمرین ها و مثال ها و نمونه سولات امتحانی مجموعه ای کامل...

حل تمرین 5 صفحه 58 ریاضی دهم تجربی

آموزشی
حل تمرین 5 صفحه 58 ریاضی دهم تجربی
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

صدادانلود یک موتور جستجوی تخصصی ویدئو است. تمامی ویدئوها بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر جمع آوری میشود و صدادانلود در قبال محتوای ویدئوها هیچ مسئولیتی ندارد .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت صدادانلود مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال