حسابداری - صدادانلود


حسابداری

آموزش حسابداری : اصولی آموزش ببینید

آموزشی
آموزش حسابداری : اصولی آموزش ببینید

نرم افزار حسابداری فروشگاهی هوشمند نوین

علم و تکنولوژی
نرم افزار حسابداری فروشگاهی هوشمند نوین

آموزش نرم افزار حسابداری هلو همراه با معرفی به بازار کار

آموزشی
آموزش نرم افزار حسابداری هلو همراه با معرفی به بازار کار

نرم افزار جامع حسابداری پیشرو

آموزشی
نرم افزار جامع حسابداری پیشرو

آموزش نرم افزار حسابداری مشاورین املاک کیان پرداز

آموزشی
آموزش نرم افزار حسابداری مشاورین املاک کیان پرداز

آموزش بستن حساب(سال مالی) در نرم افزار حسابداری هلو

آموزشی
آموزش بستن حساب(سال مالی) در نرم افزار حسابداری هلو

آموزش حسابداری به دانشجویان رشته حسابداری توسط استاد:وحیدقربانیان

آموزشی
آموزش خصوصی وگروهی حسابداری به دانشجویان رشته حسابداری توسط وحیدقربانیان

دانلود نرم افزار حسابداری بازاریان جدید نگارش 1400

علم و تکنولوژی
دانلود نرم افزار حسابداری بازاریان جدید نگارش 1400

نحوه برگزاری کلاس در بهترین آموزشگاه حسابداری اصفهان موسسه حسابدارب تدبیر

آموزشی
نحوه برگزاری کلاس در بهترین آموزشگاه حسابداری اصفهان آموزش صفر تا صد حسابداری در آموزش حسابداری اصفهان موسسه حسابداری تدبیر

معرفی به کار دانش پذیران موسسه حسابداری تدبیر در بهترین موسسه حسابداری اصفهان

آموزشی
نحوه برگزاری کلاس در بهترین آموزشگاه حسابداری اصفهان آموزش صفر تا صد حسابداری در آموزش حسابداری اصفهان موسسه حسابداری تدبیر

آموزش تولید در نرم افزار حسابداری هلو(مدرس: محمدذبیحی)

آموزشی
آموزش تولید در نرم افزار حسابداری هلو(مدرس: محمدذبیحی)

آموزش حسابداری : دانشجوی دکتری کارآموز حسابداری!

آموزشی
آموزش حسابداری : دانشجوی دکتری کارآموز حسابداری!

جلسه سوم درس کارآفرینی رشته های ساخت و تولید-حرارت مرکزی و تهویه مطبوع-حسابداری

آموزشی
جلسه سوم درس کارآفرینی رشته های ساخت و تولید-حرارت مرکزی و تهویه مطبوع-حسابداری

حسابداری حقوق و دستمزد.پودمان چهارم.قسمت سوم.صدور اسناد حسابداری

آموزشی
حسابداری حقوق و دستمزد پودمان 4 حل کار عملی 3 و 4 هنرآموز: ام البنین باقرزاده رحمانی هنرستان: فنی آفرینش شهرستان: محمودآباد استان: مازندران

استاد امیری تهیه و تنظیم دوازدهم حسابداری پودمان5 انواع مالیات بر درآمد

آموزشی
هنرستان هوشمند غیر دولتی پسرانه ایران تکنیک سال تحصیلی 1399 - 1400 t.me/irantechnic110

استاد امیری حقوق و دستمزد یازدهم حسابداری پودمان5 حق سنوات پایان خدمت کارکنان

آموزشی
هنرستان هوشمند غیر دولتی پسرانه ایران تکنیک سال تحصیلی 1399 - 1400 t.me/irantechnic110

استاد امیری حقوق و دستمزد یازدهم حسابداری پودمان5 سنوات پایان خدمت کارکنان

آموزشی
هنرستان هوشمند غیر دولتی پسرانه ایران تکنیک سال تحصیلی 1399 - 1400 t.me/irantechnic110

استاد حسینی ارتباط موثر دهم حسابداری آراستگی

آموزشی
هنرستان هوشمند غیر دولتی پسرانه ایران تکنیک سال تحصیلی 1399 - 1400 t.me/irantechnic110

نحوه فعالسازی حسابداری میم

آموزشی
نحوه فعالسازی حسابداری میم

حسابداری برای مدیران مالیات -دکتر مهدی یعقوبی تاریخ 18 فروردین 1400 بخش اول

آموزشی
حسابداری برای مدیران مالیات -دکتر مهدی یعقوبی تاریخ 18 فروردین 1400 بخش اول

حسابداری برای مدیران مالیات - دکتر مهدی یعقوبی تاریخ 18 فروردین 1400 بخش دوم

آموزشی
حسابداری برای مدیران مالیات - دکتر مهدی یعقوبی تاریخ 18 فروردین 1400 بخش دوم

حسابداری برای مدیران مالیات - دکتر مهدی یعقوبی تاریخ 18 فروردین 1400 بخش سوم

آموزشی
حسابداری برای مدیران مالیات - دکتر مهدی یعقوبی تاریخ 18 فروردین 1400 بخش سوم

حسابداری برای مدیران، مالیات، دکتر مهدی یعقوبی تاریخ 18 فروردین 1400 بخش چهارم

آموزشی
حسابداری برای مدیران، مالیات، دکتر مهدی یعقوبی تاریخ 18 فروردین 1400 بخش چهارم

تدریس آنلاین حسابداری میانه 1- دکتر مهدی یعقوبی 18 فروردین 1400 جلسه سوم

آموزشی
تدریس آنلاین حسابداری میانه 1- دکتر مهدی یعقوبی 18 فروردین 1400 جلسه سوم

تدریس آنلاین حسابداری میانه 1- دکتر مهدی یعقوبی 18 فروردین 1400 جلسه چهارم

آموزشی
تدریس آنلاین حسابداری میانه 1- دکتر مهدی یعقوبی 18 فروردین 1400 جلسه چهارم

تدریس آنلاین حسابداری میانه 1- دکتر مهدی یعقوبی 18 فروردین 1400 جلسه اول

آموزشی
تدریس آنلاین حسابداری میانه 1- دکتر مهدی یعقوبی 18 فروردین 1400 جلسه اول

تدریس آنلاین حسابداری میانه 1- دکتر مهدی یعقوبی 18 فروردین 1400 جلسه دوم

آموزشی
تدریس آنلاین حسابداری میانه 1- دکتر مهدی یعقوبی 18 فروردین 1400 جلسه دوم

تدریس آنلاین حسابداری بخش عمومیدکتر مهدی یعقوبی 19 فروردین 1400 جلسه دوم

آموزشی
تدریس آنلاین حسابداری بخش عمومیدکتر مهدی یعقوبی 19 فروردین 1400 جلسه دوم

تدریس آنلاین حسابداری بخش عمومی دکتر مهدی یعقوبی 19 فروردین 1400 جلسه سوم

آموزشی
تدریس آنلاین حسابداری بخش عمومی دکتر مهدی یعقوبی 19 فروردین 1400 جلسه سوم

تدریس آنلاین حسابداری بخش عمومی دکتر مهدی یعقوبی 19 فروردین 1400 جلسه چهارم

آموزشی
تدریس آنلاین حسابداری بخش عمومی دکتر مهدی یعقوبی 19 فروردین 1400 جلسه چهارم

تدریس آنلاین حسابداری بخش عمومی دکتر مهدی یعقوبی 19 فروردین 1400 جلسه اول

آموزشی
تدریس آنلاین حسابداری بخش عمومی دکتر مهدی یعقوبی 19 فروردین 1400 جلسه اول

فصل اول حسابداری صنعتی 1

آموزشی
جلسه اول فصل اول: کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری صنعتی منبع: حسابداری صنعتی1 تالیف جمشید اسکندری

آمار و احتمال رشته حسابداری دکتر آلاء

آموزشی
آمار و احتمال رشته حسابداری دکتر آلاء

حسابداری بازار کار قسمت 13 _ اصول حسابداری 1

آموزشی
برای این کلاس، لازم است که جلسات قبلی را به خوبی آموزش دیده باشیم. اصل های حسابداری به همراه مفروضات عنوان و توضیح داده شده. نحوه تهیه صورت های مالی بابت شرک...

نرم افزار حسابداری ساما سیستم

علم و تکنولوژی
فیلم کوتاه در مورد زیر سیستم حسابداری ، نرم افزار حسابداری ساما سیستم .

نرم افزار حسابداری صنعتی ساما سیستم

علم و تکنولوژی
فیلم کوتاه در مورد زیر سیستم حسابداری صنعتی ، نرم افزار حسابداری ساما سیستم .

نرم افزار حسابداری و انبارداری آسان

علم و تکنولوژی
نرم افزار حسابداری و انبارداری آسان نرم افزاری است جامع و یکپارچه که در عین سادگی و کارکردی آسان دارای امکاناتی وسیع و کم نظیر میباشد. آسان 6 با هدف کارکردی ...

حسابداری صنعتی2 فصل6 تجزیه و تحلیل هزینه، حجم، سود استاد فاروق کاظم اُف

آموزشی
تدریس حسابداری صنعتی2 دانشگاه پیام نور فصل ششم تجزیه و تحلیل هزینه-حجم-سود

پنجره چک و بانک نرم افزارحسابداری وینا

علم و تکنولوژی
درپنجره چک و بان شما تمامی عملیات مربوط به چک و بانک را میتوانید ازین فرم پیگیری کنید

یلدا مبارک - تخفیف نرم افزار حسابداری ابری

علم و تکنولوژی
یلدا مبارک - تخفیف نرم افزار حسابداری ابری

پاسخ فعالیت های صفحه 156- 158و 159 حسابداری وجوه نقد- مدرس : مصطفی زارعی

آموزشی
پاسخ فعالیت های صفحه 156- 158و 159 حسابداری وجوه نقد- حسابداری تنخواه گردان - مدرس : مصطفی زارعی

نرم افزار حسابداری و انبارداری هموار

علم و تکنولوژی
نرم افزار حسابداری و انبارداری هموار

استاد امیری - تهیه و تنظیم دوازدهم حسابداری - جلسه سی و هشتم

آموزشی
هنرستان هوشمند غیر دولتی پسرانه ایران تکنیک سال تحصیلی 1399 - 1400 t.me/irantechnic110

استاد حسینی ارتباط موثر دهم حسابداری جلسه هجدهم

آموزشی
هنرستان هوشمند غیر دولتی پسرانه ایران تکنیک سال تحصیلی 1399 - 1400 t.me/irantechnic110

حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر - پودمان چهارم - بخش سوم - مدرس : مصطفی زارعی

آموزشی
حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر - پودمان چهارم - کنترل اسناد هزینه - بخش سوم - مدرس : مصطفی زارعی

پاسخ فعالیت های صفحه 149رالی 152 حسابداری وجوه نقد- مدرس : مصطفی زارعی

آموزشی
پاسخ فعالیت های صفحه 149رالی 152 حسابداری وجوه نقد- پومان چهارم- مدرس : مصطفی زارعی

برنامه نویسی برای توسعه نرم افزار حسابداری باتیز جلسه اول

آموزشی
برنامه نویسی برای توسعه نرم افزار حسابداری باتیز جلسه اول در این جلسه توضیحاتی ارائه شده است تا برنامه نویسان متوجه شوند که قرار است چه چیزی در آخر کار تولید...
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

صدادانلود یک موتور جستجوی تخصصی ویدئو است. تمامی ویدئوها بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر جمع آوری میشود و صدادانلود در قبال محتوای ویدئوها هیچ مسئولیتی ندارد .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت صدادانلود مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال