تدريس - صدادانلود


تدريس

تدريس لغات درس 5 زبان هشتم

آموزشی
تدريس لغات درس 5 زبان انگليسي پايه هشتم مدرس: مهدي قاسمي شهرستان شهرضا استان اصفهان

تدريس لغات درس 4 زبان نهم

آموزشی
تدريس لغات درس 4 زبان انگليسي پايه نهم مدرس: مهدي قاسمي شهرستان شهرضا استان اصفهان

تدريس نشانه ق فارسي پايه اول ابتدايي- خانم فيض برای اولی های آینده ساز عزیز

آموزشی
تدريس نشانه ق فارسي پايه اول ابتدايي- خانم فيض برای اولی های آینده ساز عزیز

تدريس اي مستقل فارسي اول دبستان-داستان

آموزشی
تدريس اي مستقل فارسي اول دبستان-داستان

تدريس لغات درس 4 زبان هفتم

آموزشی
تدريس لغات درس 4 زبان انگليسي پايه هفتم مدرس : مهدي قاسمي شهرستان شهرضا استان اصفهان

تدريس درس ریاضی نهم ( نمونه سوال اعداد گویا)

آموزشی
تدريس درس ریاضی نهم ( نمونه سوال اعداد گویا)

دبستان جوانه هاي مشهد تدريس مطالعات اجتماعي درس همسايه ما خانم حيدرپور

آموزشی
دبستان جوانه هاي مشهد تدريس مطالعات اجتماعي درس همسايه ما خانم حيدرپور

تدريس لغات درس 4 زبان هشتم

آموزشی
تدريس لغات درس 4 زبان انگليسي پايه هشتم مدرس: مهدي قاسمي شهرستان شهرضا استان اصفهان

تدريس تمرين هاي 2و3 درس سه زبان هشتم

آموزشی
تدريس تمرين هاي 2و3 درس سه زبان انگليسي پايه هشتم مدرس: مهدي قاسمي شهرستان شهرضا استان اصفهان

تدريس بخش شنيداري و گفتاري درس 3 زبان هفتم

آموزشی
تدريس بخش شنيداري و گفتاري درس 3 زبان انگليسي پايه هفتم مدرس: مهدي قاسمي شهرستان شهرضا استان اصفهان

تدريس مكالمه درس 3 زبان هفتم

آموزشی
تدريس مكالمه درس 3 زبان انگليسي پايه هفتم مدرس : مهدي قاسمي شهرستان شهرضا استان اصفهان

تدريس دنيای گیاهان-علوم اول ابتدایی-انیمیشن

آموزشی
تدريس دنيای گیاهان-علوم اول ابتدایی-انیمیشن

تدريس بخش شنيداري درس 1 زبان يازدهم

آموزشی
تدريس بخش شنيداري درس 1 زبان انگليسي پايه يازدهم مدرس: مهدي قاسمي شهرستان شهرضا استان اصفهان

تدريس بخش سوم گرامر درس 1 زبان يازدهم

آموزشی
تدريس بخش سوم (see also)گرامر درس 1 زبان انگليسي پايه يازدهم مدرس: مهدي قاسمي شهرستان شهرضا استان اصفهان

تدريس درس انسان و محيط زيست- مدرس: مجتبي سراج- درس 2 قسمت 4

آموزشی
تدريس درس انسان و محيط زيست پايه يازدهم - مدرس: مجتبي سراج- درس 2 قسمت 4- سال تحصيلي 1400-1399- دبيرستان پسرانه دولتي ابوذر- ناحيه 2 اهواز

تدريس ستایش فارسی پنجم / مهرانه حسيني

آموزشی
در این‌ ویدئو آموزش زبانی شعر ستایش رو براتون می‌گذارم. در کلیپ های بعدی آموزش کل کتاب های کلاس فارسی پنجم رو براتون میگذارم

تدريس لغات درس 3 زبان هفتم

آموزشی
تدريس لغات درس 3 زبان انگليسي پايه هفتم مدرس: مهدي قاسمي شهرستان شهرضا استان اصفهان

تدريس بخش آهنگ زبان درس 2 زبان نهم

آموزشی
تدريس بخش آهنگ زبان درس 2 زبان انگليسي پايه نهم مدرس : مهدي قاسمي شهرستان شهرضا استان اصفهان

راهنماي خانواده در تدريس قرآن / قسمت پنجم : راهنماي آموزش قرآن سوم ابتدايي

آموزشی
راهنماي خانواده در تدريس قرآن / قسمت پنجم : راهنماي آموزش قرآن سوم ابتدايي

تدريس بخش شنيداري و گفتاري درس 2 زبان هفتم

آموزشی
تدريس بخش شنيداري و گفتاري درس 2 زبان انگليسي پايه هفتم مدرس: مهدي قاسمي شهرستان شهرضا استان اصفهان

تدريس تمرين دوم درس 2 زبان نهم

آموزشی
تدريس تمرين دوم درس 2 زبان انگليسي پايه نهم مدرس: مهدي قاسمي شهرستان شهرضا استان اصفهان

24- استاد محتاج الله - ریاضی٨ - فصل2 - تدريس١ - ص24

آموزشی
24- استاد محتاج الله - ریاضی٨ - فصل2 - تدريس١ - ص24

تدريس تمرين دوم درس 2 زبان هشتم

آموزشی
تدريس تمرين دوم درس 2 زبان انگليسي پايه هشتم مدرس: مهدي قاسمي شهرستان شهرضا استان اصفهان

تدريس مكالمه درس 2 زبان هشتم

آموزشی
تدريس مكالمه درس دوم زبان انگليسي پايه هشتم مدرس : مهدي قاسمي شهرستان شهرضا استان اصفهان

07- استاد محتاج الله - ریاضی9 - فصل١ - تدريس١ - ص9

آموزشی
07- استاد محتاج الله - ریاضی9 - فصل١ - تدريس١ - ص9

05- استاد محتاج الله - ریاضی9 - فصل١ - تدريس١ - ص7

آموزشی
05- استاد محتاج الله - ریاضی9 - فصل١ - تدريس١ - ص7

18- استاد محتاج الله - ریاضی٨ - فصل١ - تدريس١ - ص١۵

آموزشی
18- استاد محتاج الله - ریاضی٨ - فصل١ - تدريس١ - ص١۵

14- استاد محتاج الله - ریاضی7 - فصل2 - تدريس1 - ص24

آموزشی
14- استاد محتاج الله - ریاضی7 - فصل2 - تدريس1 - ص24

تدريس فارسي دوم دبستان

آموزشی
تدريس جمع و تفريق فرايندي - خانم سلطاني - دبستان غير دولتي دانش منطقه 3 تهران

تدريس تمرين سوم درس يك زبان هشتم

آموزشی
تدريس تمرين سوم درس يك زبان انگليسي پايه هشتم مدرس : مهدي قاسمي شهرستان شهرضا استان اصفهان

تدريس هديه ها - پايه سوم دبستان

آموزشی
هدیه ها درس - پايه سوم دبستان - خانم مفيد - دبستان غير دولتي دانش منطقه تهران

تدريس تمرين دوم درس يك زبان هفتم

آموزشی
تدريس تمرين دوم درس يك زبان انگليسي پايه هفتم مدرس : مهدي قاسمي شهرستان شهرضا استان اصفهان

تدريس بخش دوم گرامر درس يك زبان نهم

آموزشی
تدريس بخش دوم گرامر درس يك زبان انگليسي پايه نهم مدرس: مهدي قاسمي شهرستان شهرضا استان اصفهان

تدريس كلمات مكالمه درس يك زبان يازدهم

آموزشی
تدريس كلمات مكالمه درس يك زبان انگليسي پايه يازدهم مدرس: مهدي قاسمي شهرستان شهرضا استان اصفهان

سه گام طلايي / كارگاه روش تدريس روخواني : بخش چهارم

آموزشی
سه گام طلايي / كارگاه روش تدريس روخواني : بخش چهارم

سه گام طلايي كارگاه مراحل تدريس روخواني مقدمه

آموزشی
سه گام طلايي كارگاه مراحل تدريس روخواني مقدمه

سه گام طلايي كارگاه مراحل سه گانه تدريس روخواني 1

آموزشی
سه گام طلايي كارگاه مراحل سه گانه تدريس روخواني 1

تدريس مكالمه درس يك زبان هفتم

آموزشی
تدريس مكالمه درس يك زبان انگليسي پايه هفتم مدرس : مهدي قاسمي شهرستان شهرضا استان اصفهان

تدريس لغات درس اول و دوم زبان هفتم

آموزشی
تدريس لغات درس اول و دوم زبان انگليسي پايه هفتم مدرس: مهدي قاسمي شهرستان شهرضا استان اصفهان

تدريس تمرين اول درس يك زبان نهم

آموزشی
توضيحات تمرين اول درس يك زبان انگليسي نهم مدرس : مهدي قاسمي شهرستان شهرضا

تدريس صفحه اول زبان يازدهم

آموزشی
توضيحات صفحه عنوان درس يك زبان انگليسي پايه يازدهم مدرس: مهدي قاسمي دبيرزبان انگليسي شهرستان شهرضا استان اصفهان

تدريس روانخواني - پايه دوم دبستان

آموزشی
درس دوم روانخواني - پايه دوم دبستان - خانم سلطاني - دبستان غير دولتي دانش منطقه 3 تهران

تدريس درس سوم مطالعات اجتماعي پايه هفتم

آموزشی
مطالعات اجتماعي پايه هفتم درس سوم : چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟ نام دبير : احمد شكيبا معين

تدريس (آ) اوّل و (ا) غير اوّل

آموزشی
آموزش ( آ ) اوّل و غير اوّل - سر کار خانم زماني - دبستان غير دولتي دانش منطقه 3 تهران

سه گام طلايي 55 نكته در تدريس قرآن بخش چهارم گام دوم 2 و گام سوم

آموزشی
سه گام طلايي 55 نكته در تدريس قرآن بخش چهارم گام دوم 2 و گام سوم

تدريس درس اول مطالعات هفتم

آموزشی
تدريس درس اول از مطالعات اجتماعي پايه هفتم نام دبير : احمد شكيبا معين دبير رسمي آموزش و پرورش

چرخه تدريس مجازي نمونه عملي درس علوم(ضمن خدمت)قسمت19شبكه آموزش27شهريور99

آموزشی
چرخه تدريس مجازي نمونه عملي درس علوم(ضمن خدمت)قسمت19شبكه آموزش27شهريور99

چرخه تدريس مجازي از تئوري تا عمل(ضمن خدمت)قسمت18 شبكه آموزش 26شهريور99

آموزشی
چرخه تدريس مجازي از تئوري تا عمل(ضمن خدمت)قسمت18 شبكه آموزش 26شهريور99
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

صدادانلود یک موتور جستجوی تخصصی ویدئو است. تمامی ویدئوها بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر جمع آوری میشود و صدادانلود در قبال محتوای ویدئوها هیچ مسئولیتی ندارد .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت صدادانلود مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال