اول دبستان - صدادانلود


اول دبستان

مثل بلبل بخوان ۳ دوره کردن فارسی و ریاضی پایه اول دبستان

آموزشی
مثل بلبل بخوان ۳ دوره کردن فارسی و ریاضی پایه اول دبستان

مثل بلبل بخوان ۴ دوره کردن فارسی و ریاضی اول دبستان

آموزشی
مثل بلبل بخوان ۴ دوره کردن فارسی و ریاضی اول دبستان

مثل بلبل بخوان ۱ دوره کردن فارسی و ریاضی اول دبستان

آموزشی
مثل بلبل بخوان ۱ دوره کردن فارسی و ریاضی اول دبستان

علوم اول دبستان، دنیای گرم و سرد، فصل 11، ایران منطقه های گرم و سرد دارد.

آموزشی
سازنده: سرکار خانم ناهید باعث استاد راهنما: جناب آقای مهندس مجید بایرامی

فلش کارت ریاضی اول دبستان

آموزشی
فلش کارت ریاضی اول دبستان

آموزش روان خوانی پایانی کتاب فارسی پایه اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی
آموزش روان خوانی پایانی کتاب فارسی پایه اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

فارسی اول دبستان - تدریس نشانه غـ غ - زیبا نویسی

آموزشی
فارسی اول دبستان - تدریس نشانه غـ غ - زیبا نویسی

فارسی اول دبستان - تدریس نشانه غـ غ - ننه نبات

آموزشی
فارسی اول دبستان - تدریس نشانه غـ غ - ننه نبات

فارسی اول دبستان - تدریس نشانه غـ غ - معرفی نشانه غـ غ

آموزشی
فارسی اول دبستان - تدریس نشانه غـ غ - معرفی نشانه غـ غ

علوم اول دبستان، فصل 11، دنیای گرم و سرد، همه چیزها به یک اندازه گرم نیستند

آموزشی
علوم اول دبستان، فصل 11، دنیای گرم و سرد، همه چیزها به یک اندازه گرم نیستند سازنده: خانم تهمینه امیریاستاد راهنما: جناب آقای مهندس مجید بایرامی

فارسی پایه اول دبستان - تدریس نشانه ط - جدول تشخیصی

آموزشی
فارسی پایه اول دبستان - تدریس نشانه ط - جدول تشخیصی

فارسی پایه اول دبستان - تدریس نشانه ط - زیبا نویسی

آموزشی
فارسی پایه اول دبستان - تدریس نشانه ط - زیبا نویسی

انجام تمرینات کتاب نگارش مربوط به نشانه ظ در پایه اول دبستان خردمند نوین رشت

آموزشی
انجام تمرینات کتاب نگارش مربوط به نشانه ظ در پایه اول دبستان خردمند نوین رشت

فارسی اول دبستان - تدریس نشانه ط

آموزشی
فارسی اول دبستان - تدریس نشانه ط

فارسی اول دبستان - تدریس نشانه ط - ننه نبات

آموزشی
فارسی اول دبستان - تدریس نشانه ط - ننه نبات

فارسی اول دبستان - تدریس نشانه خوا - ننه نبات

آموزشی
فارسی اول دبستان - تدریس نشانه خوا - ننه نبات

علوم اول دبستان - فصل 9 - آزمایش خاک ها

آموزشی
علوم اول دبستان - فصل 9 - آزمایش خاک ها

علوم اول دبستان - فصل 9 - استفاده از خاک -

آموزشی
علوم اول دبستان - فصل 9 - استفاده از خاک -

علوم اول دبستان - فصل 8 - کار با ابزار

آموزشی
علوم اول دبستان - فصل 8 - کار با ابزار

ریاضی اول دبستان - فصل 25 - معرفی عدد 100

آموزشی
ریاضی اول دبستان - فصل 25 - معرفی عدد 100

ریاضی اول دبستان - فصل 25 - حل مساله دو قسمتی

آموزشی
ریاضی اول دبستان - فصل 25 - حل مساله دو قسمتی

ریاضی اول دبستان - فصل 25 - حل مساله

آموزشی
ریاضی اول دبستان - فصل 25 - حل مساله

ریاضی اول دبستان - فصل 15 - قرینه

آموزشی
ریاضی اول دبستان - فصل 15 - قرینه

ریاضی اول دبستان - فصل 24 - نقاشی با اشکال هندسی

آموزشی
ریاضی اول دبستان - فصل 24 - نقاشی با اشکال هندسی

ریاضی اول دبستان - فصل 23 - کار با خط کش طبق دستور العمل

آموزشی
ریاضی اول دبستان - فصل 23 - کار با خط کش طبق دستور العمل

ریاضی اول دبستان - فصل 23 - مقایسه

آموزشی
ریاضی اول دبستان - فصل 23 - مقایسه

ریاضی اول دبستان - فصل

آموزشی
ریاضی اول دبستان - فصل

ریاضی اول دبستان - فصل23 - شمارش نه تا نه تا با نمودار ستونی

آموزشی
ریاضی اول دبستان - فصل23 - شمارش نه تا نه تا با نمودار ستونی

ریاضی اول دبستان - فصل 23 - شمارش هشت تا هشت تا

آموزشی
ریاضی اول دبستان - فصل 23 - شمارش هشت تا هشت تا

ریاضی اول دبستان - فصل 24 - زمان از چه ساعتی گذشته است؟

آموزشی
ریاضی اول دبستان - فصل 24 - زمان از چه ساعتی گذشته است؟

ریاضی اول دبستان - فصل 24 - طرح فرش

آموزشی
ریاضی اول دبستان - فصل 24 - طرح فرش

ریاضی اول دبستان - فصل 24 - حل مساله دو قسمتی

آموزشی
ریاضی اول دبستان - فصل 24 - حل مساله دو قسمتی

ریاضی اول دبستان - فصل 24 - حل مساله چند قسمتی

آموزشی
ریاضی اول دبستان - فصل 24 - حل مساله چند قسمتی

ریاضی اول دبستان - فصل 24 - حل مساله با شکل و چوب خط

آموزشی
ریاضی اول دبستان - فصل 24 - حل مساله با شکل و چوب خط

ریاضی اول دبستان - فصل 23 - بازی ریاضی

آموزشی
ریاضی اول دبستان - فصل 23 - بازی ریاضی

تدریس ریاضی دانش آموز خلاق پایه اول دبستان دخترانه پرتو علوی شیراز

آموزشی
تدریس ریاضی دانش آموز خلاق پایه اول پیش دبستان و دبستان دخترانه پرتو علوی شیراز

ریاضی اول دبستان - فصل 11 - مهفوم عدد 8

آموزشی
ریاضی اول دبستان - فصل 11 - مهفوم عدد 8

فارسی اول دبستان مبحث نشانه گ خانم ناطق دبستان غیردولتی بهاران کرج

آموزشی
فارسی اول دبستان مبحث نشانه گ خانم ناطق دبستان غیردولتی بهاران کرج ضبط شده در استودیو دبستان بهاران

علوم اول دبستان مبحث زمین خانه سنگی ما خانم بابا یوسفی دبستان بهاران کرج

آموزشی
علوم اول دبستان مبحث زمین خانه سنگی ما خانم بابا یوسفی دبستان غیردولتی بهاران کرج ضبط شده در استودیو بهاران

فارسی اول دبستان مبحث خوا استثنا خانم رفیعی دبستان غیردولتی بهاران

آموزشی
فارسی اول دبستان مبحث خوا استثنا خانم رفیعی دبستان غیردولتی بهاران ضبط شده در استودیو بهاران کرج

علوم اول دبستان مبحث گیاهان خانم زمانی دبستان غیردولتی بهاران کرج

آموزشی
علوم اول دبستان مبحث گیاهان خانم زمانی دبستان غیر دولتی بهاران ضبط شده در استودیو دبستان بهاران

علوم اول دبستان، فصل 11، دنیای سرد و گرم، از گرما نگهداری کنیم، هشدار

آموزشی
علوم اول دبستان، فصل 11، دنیای سرد و گرم، از گرما نگهداری کنیم، هشدار سازنده : خانم فاطمه رمضانی استاد راهنما: جناب آقای مجید بایرامی

علوم اول دبستان، فصل 12، از خانه تا مدرسه،نکته تاریخی

آموزشی
علوم اول دبستان، فصل 12، از خانه تا مدرسه،نکته تاریخی سازنده: خانم فاطمه حسنیان استاد راهنما: جناب آقای مهندس مجید بایرامی

علوم اول دبستان، فصل 12، از خانه تا مدرسه،فعالیت بیرون از کلاس

آموزشی
علوم اول دبستان، فصل 12، از خانه تا مدرسه،فعالیت بیرون از کلاس سازنده: خانم فاطمه حسنیان استاد راهنما: جناب آقای مهندس مجید بایرامی

علوم اول دبستان، فصل 12، از خانه تا مدرسه،ایستگاه فکر

آموزشی
علوم اول دبستان، فصل 12، از خانه تا مدرسه، ایستگاه فکر سازنده: خانم فاطمه حسنیان استاد راهنما: جناب آقای مهندس مجید بایرامی

علوم اول دبستان، فصل 12، از خانه تا مدرسه،کار و فن آوری

آموزشی
علوم اول دبستان، فصل 12، از خانه تا مدرسه،کار و فن آوری سازنده: خانم فاطمه حسنیان استاد راهنما: جناب آقای مهندس مجید بایرامی

علوم اول دبستان، فصل 12، از خانه تا مدرسه،جمع آوری اطلاعات

آموزشی
علوم اول دبستان، فصل 12، از خانه تا مدرسه،جمع آوری اطلاعات سازنده: خانم فاطمه حسنیان استاد راهنما: جناب آقای مهندس مجید بایرامی

علوم اول دبستان،فصل 12، از خانه تا مدرسه، آزمایش کنید

آموزشی
علوم اول دبستان،فصل 12، از خانه تا مدرسه، آزمایش کنید سازنده: خانم رویا کریمی استاد راهنما: جناب آقای مهندس مجید بایرامی
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

صدادانلود یک موتور جستجوی تخصصی ویدئو است. تمامی ویدئوها بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر جمع آوری میشود و صدادانلود در قبال محتوای ویدئوها هیچ مسئولیتی ندارد .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت صدادانلود مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال