آموزش زبان انگلیسی - صدادانلود


آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی به کودکان | حروف الفبای انگلیسی ( سوالات پرسشی )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی به کودکان | حروف الفبای انگلیسی ( سوالات پرسشی )

آموزش زبان انگلیسی به کودکان | حروف الفبای انگلیسی ( آشنایی با ولنتاین )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی به کودکان | حروف الفبای انگلیسی ( آشنایی با ولنتاین )

آموزش زبان انگلیسی به کودکان | حروف الفبای انگلیسی ( آموزش الفبا با شعر )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی به کودکان | حروف الفبای انگلیسی ( آموزش الفبا با شعر )

آموزش زبان انگلیسی به کودکان | حروف الفبای انگلیسی ( داستان رشد یک درخت )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی به کودکان | حروف الفبای انگلیسی ( داستان رشد یک درخت )

آموزش زبان انگلیسی به کودکان | حروف الفبای انگلیسی ( آموزش زبان با شعر )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی به کودکان | حروف الفبای انگلیسی ( آموزش زبان با شعر )

آموزش زبان انگلیسی به کودکان | حروف الفبای انگلیسی ( آشنایی با منظومه شمسی )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی به کودکان | حروف الفبای انگلیسی ( آشنایی با منظومه شمسی )

آموزش زبان انگلیسی به کودکان | حروف الفبای انگلیسی ( لغات آغازین با i )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی به کودکان | حروف الفبای انگلیسی ( لغات آغازین با i )

آموزش زبان انگلیسی: آموزش گرامر متوسطه Time Clauses

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی: آموزش گرامر متوسطه Time Clauses

استیو و مگی|آموزش زبان انگلیسی به کودکان ( Farm Animals )

کارتون
استیو و مگی|آموزش زبان انگلیسی به کودکان ( Farm Animals )

دوره رایگان آموزش زبان انگلیسی

آموزشی
دوره رایگان آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی این کلمات وحشتناک مثل همن!

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی این کلمات وحشتناک مثل همن!

آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( لغات مربوط به ماشین )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( لغات مربوط به ماشین )

آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( لغات مربوط به غذا )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( لغات مربوط به غذا )

آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( لغات درباره رانندگی )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( لغات درباره رانندگی )

آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( تمرین لغات )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( تمرین لغات )

آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( وظیفه گفتاری )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( وظیفه گفتاری )

آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( واژگان زمانی )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( واژگان زمانی )

آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( کاربرد فعل will )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( کاربرد فعل will )

آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( افعال چند قسمتی )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( افعال چند قسمتی )

آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( آشنایی با مصدر )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( آشنایی با مصدر )

آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( کاربرد لغت enough )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( کاربرد لغت enough )

آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( منافع و ضررها )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( منافع و ضررها )

آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( مهارت گوش دادن )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( مهارت گوش دادن )

آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( مقایسه house و home )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( مقایسه house و home )

آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( 10 اشتباه املایی )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( 10 اشتباه املایی )

آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( بهبود تلفظ حروف )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( بهبود تلفظ حروف )

آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( کسب نمره بالا )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( کسب نمره بالا )

آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( حروف بی صدا )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( حروف بی صدا )

آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( افعال لباس پوشیدن )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | مکالمه زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی ( افعال لباس پوشیدن )

پکیج آموزش زبان انگلیسی از مبتدی

آموزشی
پکیج آموزش زبان انگلیسی از مبتدی

پکیج آموزش زبان انگلیسی از صفر تا متوسط

آموزشی
پکیج آموزش زبان انگلیسی از صفر تا متوسط

کلیپ انگیزشی - پول لذت نمیخرد - با آموزش زبان انگلیسی

سلامت
کلیپ انگیزشی - پول لذت نمیخرد - با آموزش زبان انگلیسی

کلیپ انگیزشی خودتو نباز همراه با آموزش زبان انگلیسی

سلامت
کلیپ انگیزشی خودتو نباز همراه با آموزش زبان انگلیسی

ویدیو انگیزشی آرنولد همراه با آموزش زبان انگلیسی

سلامت
ویدیو انگیزشی آرنولد همراه با آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی با کدینگ ثابت

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی با کدینگ ثابت

آموزش زبان انگلیسی با کارتون های والت دیزنی

آموزشی
مجموعه آهنگ های کارتون های معروف والت دیزنی، با زیرنویس فارسی و انگلیسی و لغت نامه (معانی لغت و Expression ها به تفکیک هر آهنگ و به فارسی و انگلیسی) فرصت منا...

آموزش زبان انگلیسی | زبان خارجه | مکالمه زبان انگلیسی ( عید شکرگزاری )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | زبان خارجه | مکالمه زبان انگلیسی ( عید شکرگزاری )

آموزش زبان انگلیسی | زبان خارجه | مکالمه زبان انگلیسی ( آشنایی با شهر کلن )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | زبان خارجه | مکالمه زبان انگلیسی ( آشنایی با شهر کلن )

آموزش زبان انگلیسی | زبان خارجه | مکالمه زبان انگلیسی ( مصاحبه با مردم )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | زبان خارجه | مکالمه زبان انگلیسی ( مصاحبه با مردم )

آموزش زبان انگلیسی | زبان خارجه | مکالمه زبان انگلیسی ( مصاحبه مردمی )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | زبان خارجه | مکالمه زبان انگلیسی ( مصاحبه مردمی )

آموزش زبان انگلیسی | زبان خارجه | مکالمه زبان انگلیسی ( افعال مرکب )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | زبان خارجه | مکالمه زبان انگلیسی ( افعال مرکب )

آموزش زبان انگلیسی | زبان خارجه | مکالمه زبان انگلیسی ( مکالمه در دانشگاه )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | زبان خارجه | مکالمه زبان انگلیسی ( مکالمه در دانشگاه )

آموزش زبان انگلیسی | زبان خارجه | مکالمه زبان انگلیسی ( وسایل خانه )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | زبان خارجه | مکالمه زبان انگلیسی ( وسایل خانه )

آموزش زبان انگلیسی | زبان خارجه | مکالمه زبان انگلیسی ( لغات طبیعت )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | زبان خارجه | مکالمه زبان انگلیسی ( لغات طبیعت )

آموزش زبان انگلیسی | زبان خارجه | مکالمه زبان انگلیسی ( صفات توصیفی )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | زبان خارجه | مکالمه زبان انگلیسی ( صفات توصیفی )

آموزش زبان انگلیسی | زبان خارجه | مکالمه زبان انگلیسی ( همه پرسی )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی | زبان خارجه | مکالمه زبان انگلیسی ( همه پرسی )

آموزش زبان انگلیسی در منزل | مکالمه زبان انگلیسی ( تلفظ آمریکایی و بریتانیایی )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی در منزل | مکالمه زبان انگلیسی ( تلفظ آمریکایی و بریتانیایی )

آموزش زبان انگلیسی در منزل | مکالمه زبان انگلیسی ( آموزش ساعت به انگلیسی )

آموزشی
آموزش زبان انگلیسی در منزل | مکالمه زبان انگلیسی ( آموزش ساعت به انگلیسی )
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

صدادانلود یک موتور جستجوی تخصصی ویدئو است. تمامی ویدئوها بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر جمع آوری میشود و صدادانلود در قبال محتوای ویدئوها هیچ مسئولیتی ندارد .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت صدادانلود مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال